Jak obliczyć swoje BMI?

Jak obliczyć swoje BMI?

Wskaźnik BMI ma szczególne znaczenie dla osób dorosłych, które pragną pozbyć się zbędnych kilogramów lub przybrać na wadze. To wskazówka na temat prawidłowej masy ciała przeznaczona dla osób dorosłych. Warto pamiętać, że u sportowców czy osób mających określone uwarunkowania, BMI może przybierać wartości odbiegające od normy. BMI poza wartościami „w normie” zawsze warto skonsultować z lekarzem.

Oblicz wskaźnik masy ciała

Kobieta
Mężczyzna

Wzrost (cm) Wpisz lub przesuń suwakiem

cm

Waga (kg) Wpisz lub przesuń suwakiem

kg

Jak obliczyć BMI?

Wskaźnik BMI, czyli Body Mass Index, to powszechna nazwa na metodę służącą do oszacowania stosunku masy ciała do wzrostu, zwaną współczynnikiem Queteleta II. Kalkulator został opracowany już w latach 50. XIX wieku i do dziś stanowi pomocne narzędzie dla lekarzy różnych specjalizacji w planowaniu procesu odchudzania, ale też w ocenie ryzyka chorób związanych z niedowagą, nadwagą i otyłością.

Obliczanie BMI opiera się o podzielenie masy ciała, podanej w kilogramach, przez kwadrat wysokości, mierzonej w metrach. Optymalnym i najbardziej pożądanym zakresem BMI dla dorosłych jest 18,5–24,99. To norma, która wiąże się z najmniejszym ryzykiem rozwinięcia się chorób na tle otyłości. Współczynnik BMI na poziomie 18 i niżej nie sprzyja pojawieniu się problemów tego typu, ale zwiększa ryzyko wystąpienia innego rodzaju obciążeń somatyczno-psychicznych. Z kolei BMI w granicach pomiędzy 25 a 29,99 oznacza nadwagę. Osiągnięcie BMI wynoszącego 30–34,99 stanowi o otyłości I stopnia, która łączy się z wysokim ryzykiem chorób związanych z otyłością. BMI wynoszące 35–39,99 oznacza otyłość II stopnia, zaś powyżej 40 – otyłość III stopnia. Takie wartości wskazują na bardzo wysokie oraz ekstremalne zagrożenie, które nierzadko wymaga konsultacji bariatrycznych.

Kalkulator BMI dostępny jest także online. To komfortowe rozwiązanie, które ułatwia obliczenia. Wystarczy do wzrostu podstawić odpowiednie dane, a wynik można odczytać automatycznie.

Kalkulator BMI nie dla każdego

Wskaźnik BMI jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Jednak ze względu na to, że nie uwzględnia on wielu indywidualnych cech – takich jak budowa ciała, obwód talii, zawartość tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej, styl życia, płeć czy wiek – warto uzupełnić swoje obliczenia o dodatkowe algorytmy, czyli innego rodzaju kalkulatory. Dopiero zebranie wszystkich informacji umożliwia uzyskanie optymalnych wyników.

Kalkulator BMI pozwala w sposób pośredni określić proporcjonalność wagi. To narzędzie rekomendowane przede wszystkim do oceny danej populacji lub pewnych grup społecznych, które charakteryzują indywidualne cechy. Interpretacja BMI może być szczególnie myląca w przypadku sportowców, zwłaszcza dyscyplin lekkoatletycznych, których sylwetki są szczupłe i wysportowane, z niską zawartością tkanki tłuszczowej. Zawodnicy, prowadzący aktywny i zdrowy tryb życia, mogą mieć BMI w dolnej granicy normy. Również sportowcy dyscyplin siłowych, posiadający rozbudowaną muskulaturę i niską zawartość tkanki tłuszczowej, mogą otrzymać nieprawidłowe wyniki. W tym przypadku większa masa mięśniowa może zawyżyć wynik BMI.

Kalkulator BMI jest ponadto niemiarodajny wśród osób z BMI w granicach normy, czyli 18,5–24,99, ale z nadmierną ilością tkanki tłuszczowej. Sylwetka typu skinny fat, czyli pozorna szczupłość, również stwarza ryzyko pojawienia się chorób wynikających nie tyle z nieprawidłowej masy ciała, co z ilości tkanki tłuszczowej. Interpretacja wyników BMI może być też myląca w przypadku kobiet w ciąży, dzieci i młodzieży. Warto poza tym wziąć pod uwagę stan zdrowia. Dodatkowe kilogramy wpływające na zawyżenie wyników mogą np. wynikać z obecności obrzęków. Niemałe znaczenie ma także płeć, np. ilość tkanki tłuszczowej u kobiet jest fizjologicznie wyższa niż u mężczyzn.

BMI dzieci i młodzieży

Obliczanie BMI dziecka odbywa się z wykorzystaniem tego samego algorytmu matematycznego jak dla dorosłych, ale w inny sposób dokonuje się odczytywania wyników. Uzyskany wynik porównuje się z typowymi wartościami dla innych dzieci w tym samym wieku i tej samej płci. Analizie BMI służą tabele i siatki centylowe. Metoda ta sprawdza się również w przypadku młodzieży.

W interpretacji BMI dziecka bierze się pod uwagę różnice tzw. kanałów centylowych. Przykładowo jeśli maluch znajduje się na wysokości 15 centyli, oznacza to, że 15% jego rówieśników waży mniej, a pozostała część ma większą masę ciała. Na wykresach kalkulatorów BMI dla dzieci znajdują się krzywe wyznaczające główne centyle, które ułatwiają nanoszenie danych i odczyty wyników. Najczęściej to 97, 90, 75, 50, 25, 10 oraz 3. Jeśli maluch znajduje się na poziomie 97 lub wyżej, oznacza to zaawansowaną i niebezpieczną dla zdrowia otyłość, ponieważ 97% rówieśników waży mniej. Alarmujące są ponadto zbyt niskie wartości, a zwłaszcza 3 i mniejsze.