Operacje rewizyjne

Operacje rewizyjne

Operacje rewizyjne wykonywane są u pacjentów wcześniej leczonych operacyjnie z powodu otyłości, u których doszło do nawrotu choroby lub leczenie nie przyniosło spodziewanego efektu.

Do tego typu operacji kwalifikowani są również pacjenci, u których wcześniejsze metody operacyjne skończyły się późnymi powikłaniami, jak np. migracja opaski żołądkowej, lub byli kwalifikowani do leczenia dwuetapowego.

Operacją rewizyjną jest zarówno zamiana rękawowej resekcji żołądka na gastric bypass, czy mini gastric bypass, usunięcie założonej wcześniej opaski żołądkowej z wykonaniem kolejnej procedury bariatrycznej, plastyka przepukliny okolicy rozworu przełykowego przepony, pominiętej przy pierwotnej operacji i wiele, wiele innych procedur.

Zabiegi wtórne/rewizyjne wykonywane są przez doświadczony zespół operacyjny: