Nasi specjaliści

Nasi specjaliści

Chirurdzy

dr hab. n. med. prof. nadzw. UJK Maciej Kielar

dr hab. n. med. prof. nadzw. UJK Maciej Kielar

Kierownik Oddziału Chirurgii oraz szef Kliniki Leczenia Otyłości Szpitala Medicover.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista drugiego stopnia w zakresie chirurgii ogólnej oraz chirurgii naczyniowej. Posiada dyplom Uniwersytetu w Strasburgu w zakresie chirurgii laparoskopowej, ukończył także kurs zaawansowany laparoskopowej chirurgii bariatrycznej i metabolicznej prowadzony przez Europejski Instytut Telechirurgii.

W latach 1990-2018 wykładowca w Warszawskiej Akademii Medycznej, Członek Rady Wydziału II Wydziału Lekarskiego WUM. Od wielu lat wykładowca Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych na temat chirurgii.

Jego zainteresowania dotyczą wielu dziedzin współczesnej chirurgii, w tym chirurgii bariatrycznej, której uczył się od pioniera chirurgii laparoskopowej w Polsce, prof. Edwarda Stanowskiego. W szpitalu Medicover wykonuje operacje bariatryczne (rękawowa resekcja żołądka, gastric by-pass).

prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, profesor medycyny, profesor zwyczajny w CMKP, posiada II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Wybitny specjalista w zakresie m.in. chirurgii onkologicznej, chirurgii otyłości i chirurgicznego leczenia cukrzycy typu 2. Uznawany za autorytet w dziedzinie operacji wykonywanych metodami laparoskopowymi. Jest członkiem towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, European Association of Endoscopic Surgery. Jako jeden z nielicznych lekarzy w Polsce posiada Certyfikat Umiejętności Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

W Szpitalu Medicover wykonuje operacje chirurgii laparoskopowej – bariatryczne (rękawowa resekcja żołądka, gastric by-pass) i antyrefluksowe.

dr n. med. Michał Janik

dr n. med. Michał Janik

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w chirurgii bariatrycznej, usunięciu regulowanej przewiązki żołądkowej oraz operacjach rewizyjnych. Chirurg – Bariatra, kwalifikuje do operacji bariatrycznych jak również wykonuje resekcje żołądka oraz gastric bypass.

Doświadczenie zawodowe zdobył poprzez pracę jako asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej, Torakochirurgii a także poprzez zagraniczne staże (Cleveland, USA, Case Western Reserve University, 3 miesiące Cleveland, USA, Department of Surgery, University Hospital Cleveland Medical Center, 3 miesiące Cleveland, USA, Bariatric & Metabolic Institute, Cleveland Clinc, Cleveland, USA, 2 tygodnie Londyn, Wielka Brytania, Bariatric Surgery Department, Homerton University Hospital, 1 tydzień La Laguna, Hiszpania, Surgery Department, University of La Laguna Santa Cruz de Tenerife).

lek. med. Jakub Brągoszewski

lek. med. Jakub Brągoszewski

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu otyłości (operacje pierwotne, rewizyjne). Chirurg – Bariatra, kwalifikuje do operacji bariatrycznych jak również wykonuje resekcje żołądka oraz gastric bypass.

Swoje doświadczenie zdobywał m.in. w Wojkowym Instytucie Medycznym jako Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej, Minimalnie Inwazyjnej i Metabolicznej a także poprzez Członkostwo w organizacjach naukowych (Towarzystwo Chirurgów Polskich, Sekcja Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Sekcja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów, European Association of Endoscopic Surgery, International Federation for Surgery of Obesity and Metabolic.

Regularnie bierze udział w licznych szkoleniach, kursach poszerzających zdobytą wiedzę i również doświadczenie zawodowe.

dr Andrzej Lewczuk

dr Andrzej Lewczuk

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Grodnie, specjalizacja w zakresie chirurgii ogólnej. Specjalizuje się w chirurgii narządów jamy brzusznej, wykonywanych metodą laparoskopową.

W zespole Kliniki Leczenia Otyłości szpitala Medicover pełni rolę chirurga prowadzącego.

Opiekuje się pacjentami w Oddziale Chirurgii po operacji wszczepienia balonu żołądkowego.

Bariatrzy

dr n. med. Anna Ścibisz

dr n. med. Anna Ścibisz

Absolwentka I Wydział Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2016 roku specjalistka kardiologii. Bariatra - ekspert ds. leczenia otyłości, posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

W roku 2015 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – tytuł rozprawy doktorskiej: “Odległe wyniki stentowania u chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych”.
Zawodowe doświadczenie zdobywała pracując w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jako członkini Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia głęboko wierzy, że lepiej zapobiegać niż leczyć, zatem praktykuje holistyczne podejście do pacjenta jednocześnie mocno zwracając uwagę na styl życia i wdrażając działania prewencyjne.

lek. med. Marzenna Gadomska

lek. med. Marzenna Gadomska

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Jest specjalistą diabetologiem (od 2000 r) oraz certyfikowanym lekarzem leczenia nadwagi i otyłości – bariatrą. Swoje doświadczenie kliniczne związane z diabetologią zdobywała pod okiem wybitnych specjalistów z tej dziedziny: Pana Profesora Jana Tatonia i Pani Profesor Anny Czech w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Od wielu lat interesuje się tematyką leczenia nadwagi i otyłości dotyczącą bardzo często pacjentów z cukrzycą typu 2. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz należy do Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości.

Bierze czynny udział w zjazdach i sympozjach Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, uczestniczy także w cyklu Konferencji "Nowości w Cukrzycy", oraz okresowo bierze udział w Europejskich Zjazdach Diabetologicznych EASD.

Prowadzi leczenie pacjentów z następującymi schorzeniami:

  • Nadwaga i otyłość
  • Insulinooporność i hiperinsulinemia
  • Hiperlipidemia: hipercholesterolemia i hipertrójglicerydemia
  • Cukrzyca typu 2

dr n. med. Wojciech Majda

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Jest specjalistą kardiologiem, w trakcie specjalizacji z endokrynologii.

Bariatra - ekspert ds. leczenia otyłości, posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Ukończył również studia podyplomowe z psychologii klinicznej oraz Profesjonalną Szkołę Psychoterapii.

Dietetycy

mgr Ewa Kurowska-Chappel

mgr Ewa Kurowska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunkach Dietetyka oraz Metodologia Badań Klinicznych. Ukończyła również podyplomowe studium AWF na kierunku Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie. Specjalizuje się w leczeniu i profilaktyce nadwagi i otyłości u dorosłych, prowadzeniu pacjentów przygotowujących się oraz po zabiegach bariatrycznych, jak również dietetycznym wspomaganiu leczenia chorób autoimmunizacyjnych. Od wielu lat zajmuje się również wsparciem merytorycznym firm z branży spożywczej i farmaceutycznej. Swoją wiedzę stale pogłębia na krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz kursach.

W swojej pracy wyznaje zasadę, że każdy przypadek jest inny. Nieistotne, czy problemem jest dodatkowe 5 czy 50kg – każdy pacjent i każdy kilogram jest tak samo ważny. Najgorsze słowo to „dieta” – właściwe to: „zmiana stylu życia”. Wierzy w metodę małych kroków i to, że w odchudzaniu „wolniej” znaczy „zdrowiej”. Dietetyk-liberał, który pozwala jeść słodycze, przeciwniczka detoksów, „cudownych” diet i słów „nie dam rady”.

dr Monika Molenda-Dąbrowska

dr Monika Molenda-Dąbrowska

Absolwentka studiów doktoranckich w SGGW w Warszawie na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji gdzie przez ponad sześć lat prowadziła prace badawcze i zajęcia dydaktyczne.

Współautorka wielu publikacji naukowych oraz podręczników dla studentów z Toksykologii Żywności i Żywienia Człowieka.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się nie tylko poradnictwem żywieniowym, ale przede wszystkim wspiera pacjentów w zmianie stylu życia i żywienia. Opracowywane przez nią zasady żywienia zawsze dobrane są do indywidualnych możliwości pacjenta, jego stylu życia oraz gustów kulinarnych.

Wyznaje tezę, że odpowiednio dobrany sposób odżywiania to sukces w leczeniu wielu objawów psychosomatycznych.