Nasi specjaliści

prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, profesor medycyny, profesor zwyczajny w CMKP, posiada II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Wybitny specjalista w zakresie m.in. chirurgii onkologicznej, chirurgii otyłości i chirurgicznego leczenia cukrzycy typu 2. Uznawany za autorytet w dziedzinie operacji wykonywanych metodami laparoskopowymi. Jest członkiem towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, European Association of Endoscopic Surgery. Jako jeden z nielicznych lekarzy w Polsce posiada Certyfikat Umiejętności Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

W Szpitalu Medicover wykonuje operacje chirurgii laparoskopowej – bariatryczne (rękawowa resekcja żołądka, gastric by-pass) i antyrefluksowe.