Nasi specjaliści

Chirurdzy

dr hab. n. med. prof. nadzw. UJK Maciej Kielar

dr hab. n. med. prof. nadzw. UJK Maciej Kielar

Kierownik Oddziału Chirurgii oraz szef Kliniki Leczenia Otyłości Szpitala Medicover.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista drugiego stopnia w zakresie chirurgii ogólnej oraz chirurgii naczyniowej. Posiada dyplom Uniwersytetu w Strasburgu w zakresie chirurgii laparoskopowej, ukończył także kurs zaawansowany laparoskopowej chirurgii bariatrycznej i metabolicznej prowadzony przez Europejski Instytut Telechirurgii.

W latach 1990-2018 wykładowca w Warszawskiej Akademii Medycznej, Członek Rady Wydziału II Wydziału Lekarskiego WUM. Od wielu lat wykładowca Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych na temat chirurgii.

Jego zainteresowania dotyczą wielu dziedzin współczesnej chirurgii, w tym chirurgii bariatrycznej, której uczył się od pioniera chirurgii laparoskopowej w Polsce, prof. Edwarda Stanowskiego. W szpitalu Medicover wykonuje operacje bariatryczne (rękawowa resekcja żołądka, gastric by-pass).

Kwalifikacje do założenia balonu żołądkowego.

prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, profesor medycyny, profesor zwyczajny w CMKP, posiada II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Wybitny specjalista w zakresie m.in. chirurgii onkologicznej, chirurgii otyłości i chirurgicznego leczenia cukrzycy typu 2. Uznawany za autorytet w dziedzinie operacji wykonywanych metodami laparoskopowymi. Jest członkiem towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, European Association of Endoscopic Surgery. Jako jeden z nielicznych lekarzy w Polsce posiada Certyfikat Umiejętności Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

W Szpitalu Medicover wykonuje operacje chirurgii laparoskopowej – bariatryczne (rękawowa resekcja żołądka, gastric by-pass) i antyrefluksowe.

dr n. med. Andrzej Lewczuk

dr n. med. Andrzej Lewczuk

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Grodnie, specjalizacja w zakresie chirurgii ogólnej. Specjalizuje się w chirurgii narządów jamy brzusznej, wykonywanych metodą laparoskopową.

W zespole Kliniki Leczenia Otyłości szpitala Medicover pełni rolę chirurga prowadzącego.

Opiekuje się pacjentami w Oddziale Chirurgii po operacji wszczepienia balonu żołądkowego.