Nasi specjaliści

dr hab. n. med. prof. nadzw. UJK Maciej Kielar

dr hab. n. med. prof. nadzw. UJK Maciej Kielar

Kierownik Oddziału Chirurgii oraz szef Kliniki Leczenia Otyłości Szpitala Medicover.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista drugiego stopnia w zakresie chirurgii ogólnej oraz chirurgii naczyniowej. Posiada dyplom Uniwersytetu w Strasburgu w zakresie chirurgii laparoskopowej, ukończył także kurs zaawansowany laparoskopowej chirurgii bariatrycznej i metabolicznej prowadzony przez Europejski Instytut Telechirurgii.

W latach 1990-2018 wykładowca w Warszawskiej Akademii Medycznej, Członek Rady Wydziału II Wydziału Lekarskiego WUM. Od wielu lat wykładowca Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych na temat chirurgii.

Jego zainteresowania dotyczą wielu dziedzin współczesnej chirurgii, w tym chirurgii bariatrycznej, której uczył się od pioniera chirurgii laparoskopowej w Polsce, prof. Edwarda Stanowskiego. W szpitalu Medicover wykonuje operacje bariatryczne (rękawowa resekcja żołądka, gastric by-pass).

Kwalifikacje do założenia balonu żołądkowego.