Nasi specjaliści

Bariatrzy

dr n. med. Anna Ścibisz

dr n. med. Anna Ścibisz

Absolwentka I Wydział Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2016 roku specjalistka kardiologii. Bariatra - ekspert ds. leczenia otyłości, posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

W roku 2015 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – tytuł rozprawy doktorskiej: “Odległe wyniki stentowania u chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych”.
Zawodowe doświadczenie zdobywała pracując w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jako członkini Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia głęboko wierzy, że lepiej zapobiegać niż leczyć, zatem praktykuje holistyczne podejście do pacjenta jednocześnie mocno zwracając uwagę na styl życia i wdrażając działania prewencyjne.

lek. med. Marzenna Gadomska

lek. med. Marzenna Gadomska

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Jest specjalistą diabetologiem (od 2000 r) oraz certyfikowanym lekarzem leczenia nadwagi i otyłości – bariatrą. Swoje doświadczenie kliniczne związane z diabetologią zdobywała pod okiem wybitnych specjalistów z tej dziedziny: Pana Profesora Jana Tatonia i Pani Profesor Anny Czech w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Od wielu lat interesuje się tematyką leczenia nadwagi i otyłości dotyczącą bardzo często pacjentów z cukrzycą typu 2. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz należy do Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości.

Bierze czynny udział w zjazdach i sympozjach Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, uczestniczy także w cyklu Konferencji "Nowości w Cukrzycy", oraz okresowo bierze udział w Europejskich Zjazdach Diabetologicznych EASD.

Prowadzi leczenie pacjentów z następującymi schorzeniami:

  • Nadwaga i otyłość
  • Insulinooporność i hiperinsulinemia
  • Hiperlipidemia: hipercholesterolemia i hipertrójglicerydemia
  • Cukrzyca typu 2

dr n. med. Wojciech Majda

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Jest specjalistą kardiologiem, w trakcie specjalizacji z endokrynologii.

Bariatra - ekspert ds. leczenia otyłości, posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Ukończył również studia podyplomowe z psychologii klinicznej oraz Profesjonalną Szkołę Psychoterapii.