Porady

Klasyfikacja BMI według WHO

Aby ujednolicić kryteria rozpoznawania nadwagi i otyłości, stworzono szereg wskaźników, z których najważniejszy to: Body Mass Index (BMI). Wskaźnik ten to relacja pomiędzy wagą a wzrostem ciała, obliczany ze wzoru: BMI = masa ciała [kg] / wzrost2. (iloraz masy ciała w kilogramach oraz wzrostu wyrażonego w metrach podniesionego do potęgi drugiej). Dzięki niemu można określić stopień nadwagi czy otyłości.

17,0–18,49 – niedowaga
18,5–24,99 – wartość prawidłowa
25,0–29,99 – nadwaga
30,0–34,99 – I stopień otyłości
35,0–39,99 – II stopień otyłości (otyłość kliniczna)
≥ 40,0 – III stopień otyłości (otyłość skrajna)

Wskaźnik ten bywa jednak zawodny, bo część osób uprawiających sport, chodzących na siłownię, ma wysoki wskaźnik BMI, ale jest to masa mięśniowa. Dlatego przy diagnostyce używamy też specjalnych sprzętów do pomiaru składu ciała, które pokazują, ile jest tkanki tłuszczowej i mięśniowej. O wiele dokładniejszym, (lecz trudniejszym do zmierzenia bez specjalistycznej aparatury) wskaźnikiem jest procentowa zawartość tłuszczu w organizmie.

balon żołądkowy warszawa