Nasi specjaliści

Chirurdzy

dr hab. n. med. prof. nadzw. UJK Maciej Kielar

dr hab. n. med. prof. nadzw. UJK Maciej Kielar

Kierownik Oddziału Chirurgii oraz szef Kliniki Leczenia Otyłości Szpitala Medicover.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista drugiego stopnia w zakresie chirurgii ogólnej oraz chirurgii naczyniowej. Posiada dyplom Uniwersytetu w Strasburgu w zakresie chirurgii laparoskopowej, ukończył także kurs zaawansowany laparoskopowej chirurgii bariatrycznej i metabolicznej prowadzony przez Europejski Instytut Telechirurgii.

W latach 1990-2018 wykładowca w Warszawskiej Akademii Medycznej, Członek Rady Wydziału II Wydziału Lekarskiego WUM. Od wielu lat wykładowca Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych na temat chirurgii.

Jego zainteresowania dotyczą wielu dziedzin współczesnej chirurgii, w tym chirurgii bariatrycznej, której uczył się od pioniera chirurgii laparoskopowej w Polsce, prof. Edwarda Stanowskiego. W szpitalu Medicover wykonuje operacje bariatryczne (rękawowa resekcja żołądka, gastric by-pass).

prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, profesor medycyny, profesor zwyczajny w CMKP, posiada II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Wybitny specjalista w zakresie m.in. chirurgii onkologicznej, chirurgii otyłości i chirurgicznego leczenia cukrzycy typu 2. Uznawany za autorytet w dziedzinie operacji wykonywanych metodami laparoskopowymi. Jest członkiem towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, European Association of Endoscopic Surgery. Jako jeden z nielicznych lekarzy w Polsce posiada Certyfikat Umiejętności Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

W Szpitalu Medicover wykonuje operacje chirurgii laparoskopowej – bariatryczne (rękawowa resekcja żołądka, gastric by-pass) i antyrefluksowe.

dr n. med. Michał Janik

dr n. med. Michał Janik

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w chirurgii bariatrycznej, usunięciu regulowanej przewiązki żołądkowej oraz operacjach rewizyjnych. Chirurg – Bariatra, kwalifikuje do operacji bariatrycznych jak również wykonuje resekcje żołądka oraz gastric bypass.

Doświadczenie zawodowe zdobył poprzez pracę jako asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej, Torakochirurgii a także poprzez zagraniczne staże (Cleveland, USA, Case Western Reserve University, 3 miesiące Cleveland, USA, Department of Surgery, University Hospital Cleveland Medical Center, 3 miesiące Cleveland, USA, Bariatric & Metabolic Institute, Cleveland Clinc, Cleveland, USA, 2 tygodnie Londyn, Wielka Brytania, Bariatric Surgery Department, Homerton University Hospital, 1 tydzień La Laguna, Hiszpania, Surgery Department, University of La Laguna Santa Cruz de Tenerife).

lek. med. Jakub Brągoszewski

lek. med. Jakub Brągoszewski

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu otyłości (operacje pierwotne, rewizyjne). Chirurg – Bariatra, kwalifikuje do operacji bariatrycznych jak również wykonuje resekcje żołądka oraz gastric bypass.

Swoje doświadczenie zdobywał m.in. w Wojkowym Instytucie Medycznym jako Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej, Minimalnie Inwazyjnej i Metabolicznej a także poprzez Członkostwo w organizacjach naukowych (Towarzystwo Chirurgów Polskich, Sekcja Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Sekcja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów, European Association of Endoscopic Surgery, International Federation for Surgery of Obesity and Metabolic.

Regularnie bierze udział w licznych szkoleniach, kursach poszerzających zdobytą wiedzę i również doświadczenie zawodowe.

dr Andrzej Lewczuk

dr Andrzej Lewczuk

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Grodnie, specjalizacja w zakresie chirurgii ogólnej. Specjalizuje się w chirurgii narządów jamy brzusznej, wykonywanych metodą laparoskopową.

W zespole Kliniki Leczenia Otyłości szpitala Medicover pełni rolę chirurga prowadzącego.

Opiekuje się pacjentami w Oddziale Chirurgii po operacji wszczepienia balonu żołądkowego.